Projectes

A continuació us mostrarem alguns exemples de projectes en execució desenvolupats en l’entorn Safor Salut. Aquests casos podran estimular la teua creativitat per a desenvolupar noves idees col·laboratives i posar-les en marxa.

ECONOMIA CIRCULAR DE RESIDUS TÈXTILS HOSPITALARIS

Captura de pantalla 2022-04-11 a las 10.29.23

Aquest projecte va sorgir amb l’objectiu de crear un sistema circular de valorització de residus tèxtils implicant els principals actors valencians relacionats. Per a tal fi, s’està estudiant el reciclatge de bates d’un sol ús hospitalàries al final de la seua vida útil amb l’objectiu d’obtenir nous productes d’alt valor afegit. D’aquesta manera, es pretén desenvolupar nous materials plàstics d’altes prestacions i menor cost productiu, reduint notablement l’impacte mediambiental.

Es preveu que mitjançant aquesta estratègia millore la competitivitat i productivitat del sector gràcies a un consum eficient dels recursos i una reducció en la generació de residus, sent aquests dos pilars fonamentals per a un model tèxtil sostenible, competitiu i respectuós amb el medi ambient.

Aquest projecte està sent desenvolupat per les empreses Plastics Casaravi i Aupa Hogar, en cooperació amb Fisabio a través de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, amb la col·laboració de personal investigador de la Universitat Politècnica de València i de l’Institut Tecnològic Tèxtil (Aitex).

Projecte finançat pel programa Polisabio i per l’Agència  Valenciana de la Innovació.

REDUCCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE LA VIBRACIÓ EN INCUBADORES

Captura de pantalla 2022-04-11 a las 10.35.21

Les sales neonatals als hospitals pateixen amb freqüència un excés de contaminació acústica. Aquesta engloba dos conceptes, soroll i vibració. Concretament, la vibració es pot transmetre a l’interior de les incubadores de nounats ingressats, sent la seua font principal, encara que no única, el propi motor de l’equip de la incubadora.

L’equipament habitual d’una sala inclou alarmes, pulsioxímetres, bombes d’infusió, etc., i no ha sigut dissenyada pensant en el confort ambiental de pacients neonatals. Tampoc l’entorn de la sala, com per exemple l’aire condicionat central. Al seu torn, la forma geomètrica del tancament de les incubadores i el mecanisme d’enganxament d’aquesta mena d’alarmes a aquestes, així com el disseny del motor i del seu encaix, poden amplificar unes determinades freqüències de soroll aeri i de vibracions.

Segons els estudis realitzats “in situ”, aquests nivells poden sobrepassar els nivells indicats en la norma internacional ISO 2631-2: 2003 i les diferents regulacions nacionals vigents en cada país.

Personal investigador del Campus de Gandia (UPV) i Fisabio han desenvolupat una metodologia per a mesurar les vibracions transmeses a nounats a l’interior de les incubadores per a proposar les solucions més adequades.

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE LA RESPOSTA A TERÀPIES D'ESTIMULACIÓ EN PACIENTS AMB ESTATS ALTERATS DE CONSCIÈNCIA

Captura de pantalla 2022-04-11 a las 10.39.04

Les persones en estat vegetatiu o amb mínima consciència sovint no presenten respostes evidents o fàcilment identificables en la seua interacció amb l’entorn, sent difícil per al personal sanitari (mèdic, d’infermeria, terapèutic) detectar la resposta del pacient davant els diferents estímuls que se li apliquen. L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un dispositiu que analitze tots aquests senyals durant la realització de les teràpies d’estimulació, permetent obtenir informació, segons els canvis produïts en els paràmetres mesurats, de la reactivitat del pacient davant determinats estímuls.

Aquest projecte s’està duent a terme en col·laboració entre el Campus de Gandia (UPV), FisabioHospital La Pedrera i l’empresa MEDIP HEALTH S.L. Compta amb el finançament del programa Polisabio.