Què és Safor Salut

Safor Salut és un programa de cooperació entre tres agents clau del  Sistema Valencià d’Innovació en salut en l’àrea territorial de la Safor i el seu entorn:

FISABIO- Departament de Salut de Gandia, FISABIO- HACLE La Pedrera, la Universitat Politècnica de València (UPV)-Campus Gandia, i la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES), amb la finalitat de desenvolupar en cooperació innovació en productes i serveis.

Els seus objectius són:

El Campus de Gandia (UPV)

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València és una institució acadèmica jove, de gran dinamisme i en permanent adaptació al seu entorn socioeconòmic. El seu objectiu és formar professionals amb capacitat per a integrar-se en la societat i el seu mercat laboral i generar coneixement que contribuïsca al desenvolupament tecnològic i al progrés d’una societat moderna i avançada.

Una de les apostes més fermes és potenciar l’interès i facilitar l’acostament de la societat a la ciència i la investigació a través de la difusió de l’activitat en R+D i el foment de la transferència de coneixement des dels diferents equips d’investigació del Campus.

FAES

La Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES) és una organització sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és la de representar, gestionar i defensar els interessos professionals i empresarials dels seus associats, atenent les seues necessitats d’informació, formació, assessorament i innovació.

FAES està integrada en les organitzacions empresarials CEV, CEPYMEV i CEPYMEVAL, i també en la Xarxa Empresarial de les Comarques Centrals de la Comunitat Valenciana (RECCCV). Actualment compta amb més de 20 Associacions membres, la qual cosa la converteix en l’organització empresarial representativa de la comarca de la Safor.

FISABIO

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial, la fi primordial de la qual és el foment, impuls i desenvolupament de la investigació i innovació cientificotècnica, sanitària i biomèdica en la Comunitat Valenciana.

Fisabio integra i gestiona l’activitat científica de 18 departaments de salut  de la Comunitat Valenciana, Fisabio-Salut Pública,  Fisabio-Oftalmologia Mèdica, Centre de Transfusió de la CV. i 5 HACLES (Hospitals de Crònics i Llarga Estada). Ofereix servei a més de 1.500 professionals de la xarxa sanitària valenciana, especialistes que treballen en projectes d’investigació i innovació i assajos clínics gestionats a través de la Fundació. A més coordina la Xarxa Valenciana de Biobancs.

Departament de Salut de Gandia

Demarcació geogràfica i poblacional en la qual es duu a terme la planificació, programació, gestió i coordinació de l’atenció a la salut tant en l’àmbit individual, com de la col·lectivitat.

El departament està dividit en vuit zones bàsiques de salut, que centren la seua activitat  en vuit centres de salut, 40 consultoris auxiliars i l’hospital Francesc de Borja, que ofereixen assistència a 176.957 habitants (dades SIP 2018) de les 31 poblacions de la comarca de la Safor i de deu municipis de La Vall d’Albaida.

Hospital (HACLE) La Pedrera

Hospital d’Atenció a pacients Crònics i de Llarga Estada, situat a Dénia, dirigit a atendre pacients amb malalties cròniques o de llarga duració, amb un enfocament d’atenció integral multidisciplinària, terapèutic i cuidador, participatiu, sostenible i segur per al pacient i els professionals.

Entitats

Projecte finançat per